Les Cases de Borrells Les Cases de Borrells Les Cases de Borrells Les Cases de Borrells Les Cases de Borrells Les Cases de Borrells Les Cases de Borrells

Política de Privadesa


Responsable Tractament: BORRELLS I CANET, S. L. - B62447214, amb domicili a Ctra. C55 de Solsona, Km. 64,5. 08261 Cardona. Telèfon 938691227 i mail: borrellsrural@yahoo.es

FINALITAT
La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb exclusius fins de de poder fer efectiu el nostre servei , i realitzar la facturació del mateix.

LEGITIMACIÓ
La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució de la prestació del servei entre el titular de la dada i el responsable del tractament i la informació personal es conservarà mentre es mantingui la prestació del mateix o durant el temps estrictament necessari per complir amb les obligacions legals.

PERÍODE DE CONSERVACIÓ
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la prestació del servei o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals

DESTINATARIS
Mentre duri el tractament de les dades de l'interessat BORRELLS I CANET, S. L. no cedirà les dades a tercers, llevat que hi hagi obligació legal.
En els supòsits que, per a la realització de tractaments de tipus administratiu, fiscal, comptable i / o comercial, es compti amb els serveis de tercers, es formalitzarà degudament el preceptiu contracte d'encarregat de tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de l'interessat davant de tercers.

DRETS
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol•licitar-ne la rectificació de les inexactes o, si escau, sol•licitar la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaries per a la finalitat que van ser lliurades, així com retirar el consentiment atorgat. L'exercici d'oposició al tractament de les seves dades per a l'enviament d'informació publicitària per via electrònica. També pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de manera que les seves dades no seran suprimides però el tractament de les mateixes estarà subjecte a limitacions.
Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractament de les mateixes.